Đỉnh Cao Mới – CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Dù quảng cáo trọn gói  hay theo clicks, hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi luôn cố gắng tối đa để mang lại. Ngoài các gói quảng cáo khách hàng đã đăng ký chúng tôi luôn bổ sung các dạng quảng cáo khác nhau để mang lại hiệu quả tối đa trong phạm vi cho phép. Ngoài nỗ lực của đội ngũ nhân viên Đỉnh Cao Mới cần có thêm sự hỗ trợ từ phía khách hàng các vấn đề liên quan đến website, sản phẩm để quảng cáo có thể đạt hiệu quả.

THU TIỀN NHƯNG KHÔNG MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO KHÁCH HÀNG LÀ THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

Mặc dù rất cố gắng nhưng một số quảng cáo không hiệu quả là điều không tránh khỏi, vì cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đỉnh Cao Mới đã và sẵn sàng hoàn lại tiền quảng cáo cho khách hàng của mình .

Đỉnh Cao Mới hoàn tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau:

Trường hợp Đỉnh Cao Mới chủ động hoàn tiền cho khách hàng

– Khách hàng đã thanh toán tối thiểu 1 tháng trở lên

– Đỉnh Cao Mới cảm thấy không thể đảm bảo hiểu quả cho quảng cáo như mong muốn

– Website vi phạm chính sách của Google

Trường hợp khách hàng yêu cầu ngưng quảng cáo và hoàn lại tiền

– Khàng hàng đã thanh toán tối thiểu 1 tháng trở lên

– Đỉnh Cao Mới sẽ kiểm tra, đánh giá tình trạng quảng cáo và thông báo cho khách hàng biết kết quả

– Phí cài đặt, quản lý 10% sẽ được trừ vào số tiền đã thanh toán.